Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Porozmawiajmy

Czy kogoś jeszcze dziwi, że zamiast jednej gruntownej nowelizacji prawa budowlanego mamy taki chaos z nowymi przepisami? Rok 2021 trzyma poprzeczkę wysoko przynosząc nam kolejne zmiany.

Co się zmieni w 2021 w prawie budowlanym?

Nowe przepisy prawa budowlanego wchodzą w życie w dniach 5 stycznia, 19 stycznia, 4 lutego oraz 1 lipca 2021 r. Tak, pięć razy w ciągu roku. Jak na razie. Mamy przecież dopiero styczeń i wiele jeszcze może się zmienić 🙂

Powyższe zmiany zostały wprowadzone:

 • ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11). Artykuł 6 na drugiej stronie ustawy nowelizującej do najkrótszych nie należy. Zmiany dotyczą art 3, art. 9, art. 29, art. 30, art 31, pojawiają się nowe art. 30b i art. 31a, art. 32, art. 33, art. 34, art. 36a, art. 37a, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 45a, art. 47, art. 53a, art. 57, art. 59i, art. 71, art. 93, art.  prawa budowlanego. Skończycie czytać na 10 stronie ustawy nowelizującej. I nie, zmiany te nie obowiązują od jednego dnia 🙂 Te zmiany wchodzą w życie w dniu 5 stycznia, 19 stycznia, 4 lutego i 1 lipca 2021 r.
 • ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320). Zmiany wprowadza art. 75 ustawy nowelizującej (strona 33). Na szczęście dotyczą one tylko art. 12, art. 30 i art. 62 prawa budowlanego. Jaka ulga po przeczytaniu zmian z 10 grudnia 2020 r., prawda? Te zmiany wchodzą w życie w dniu 1 lipca 2021 r.

Konia z rzędem temu, kto to wszystko ogarnie bez narzekania 🙂

Dla przypomnienia tylko napiszę, że od 2018 roku przeżyliśmy chyba już 25 zmian prawa budowlanego. I aż trzy teksty jednolite. Nie zmienia to faktu, iż na dzień dzisiejszy znowelizowane przepisy nadal nie są doskonałe. Jak to się mogło stać? 🙂 Eksperci prawa budowlanego oraz praktycy mają wiele zasadnych zarzutów co do ich jakości. W konsekwencji mamy oto zmiany prawa budowlanego obowiązujące od dnia 5 stycznia 2021 r. Co będzie dalej?

Nowa legislacja pt. „szybko zmień a potem szybko popraw” zupełnie do mnie nie przemawia.

Dobrego wieczoru!

E.

Jeśli lubisz jazdę bez trzymanki, to prawdopodobnie na dziś zostawiłeś wpis beneficjentów  swojej spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dziś bowiem tj. 13 lipca 2020 r. upływa termin na takie zgłoszenie dla spółek powstałych przed październikiem 2019 r. Samo zgłoszenie nie jest specjalnie trudne, ale jak się człowiek spieszy…

CRBR

Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

Beneficjentów rzeczywistych nie zgłaszają spółki partnerskie i spółki publiczne. Te ostatnie od dawna muszą bowiem informować na swoich stronach internetowych o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów z posiadanych akcji. Nie robią tego również spółki zagraniczne, które prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Do rejestru nie wpisujemy także stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych znajduje się pod tym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Beneficjent rzeczywisty

Dla przypomnienia, beneficjentem rzeczywistym nie jest każdy wspólnik spółki. Nie, naprawdę nie wpisujemy po KRS wszystkich jak leci 😊

„Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką dzięki posiadanym uprawnieniom, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. To również osoby, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.”

W przypadku podmiotu będącego osobą prawną są to:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • jeśli nie można ustalić tożsamości osób fizycznych określonych powyżej (lub są co do tego wątpliwości) – osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Problemy z Szafirem

Zdecydowana większość z was zrobi zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w 15 minut. O ile oczywiście posiada w miarę prostą strukturę własnościową. W szczególności, jeśli nie musi dziś szukać swoich beneficjentów rzeczywistych po egzotycznych rejestrach handlowych.

Ale będą i tacy, którzy nawet przy prostej strukturze własnościowej napotkają problemy. Jednym z nich jest problem z podpisaniem zgłoszenia do CRBR za pomocą podpisu kwalifikowanego Szafir.

Jak zgłosić beneficjenta podpisując podpisem kwalifikowanym Szafir

Aby zrobić zgłoszenie do CRBR należy w pierwszej kolejności wejść na tę stronę:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Następnie wybrać „utwórz zgłoszenie” https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie i uzupełnić wymagane dane. Po uzupełnieniu formularza należy sporządzić tzw. dokument XML

Po zapisaniu dokumentu u siebie na dysku należy go podpisać. Nic trudnego, prawda? 🙂 I tu mogą się pojawić problemy z odpowiednim rozszerzeniem. Plik automatycznie zapisuje się jako XAdES, a rejestr wczyta nam jedynie XML. Aby to poprawić, należy uruchomić aplikację Szafir i otworzyć zakładkę „Kreator podpisu”/Format plików XAdES. Następnie w parametrach podpisu należy zaznaczyć checkbox „Podpis otaczany” i wskazać plik XML, który ma być podpisany.

Na końcu należy zrobić najważniejszą rzecz. Mianowicie należy zmienić plik wynikowy, to znaczy jest rozszerzenie. Na końcu pliku po kropce musimy mieć XML w miejsce XAdES. Aby to zmienić należy wcisnąć „zmień” oraz skasować widoczne rozszerzenie XAdES.

Nie wolno zmieniać pozostałych części nazwy pliku.

Nie zapomnij wcisnąć „zakończ”, aby oryginalny plik z danymi został zastąpiony plikiem z danymi i podpisem.  Na zakończenie pozostaje wczytać podpisany dokument XML https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

I po krzyku, jak to się mówi.

Jak nie Szafirem to profilem zaufanym

Jeśli nie jesteś w stanie poradzić sobie z właściwym rozszerzeniem pliku podpisanym Szafirem, po prostu odpuść. Podpisz zgłoszenie profilem zaufanym i po sprawie. Jeśli jeszcze nie masz takiego profilu, w kilka minut bez problemu (co do zasady) założysz go w bankowości elektronicznej. Będzie mniej stresu, a profil zaufany pewnie nie raz jeszcze ci się przyda.

Więcej informacji na temat CRBR znajdziesz w moim poprzednim wpisie na blogu – link tutaj. Tam też poczytasz o filmie The Laundromat. Filmweb daje mu co prawda tylko 5,8 gwiazdek, ale warto obejrzeć aby się dowiedzieć, jak to czasem bywa z tym beneficjentem rzeczywistym w Wielkim Świecie 🙂 Szczególnie jeśli szuka go urocza Meryl Streep.

***

A teraz kawa. Kawa uczyni ten dzień lepszym 😊

Dziś rano rozmawiałam z jednym z klientów. Otrzymał pozytywną decyzję w odpowiedzi swój wniosek o finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wniosek złożył wczoraj wieczorem. Będzie miał przyjemną majówkę, prawda?

W sytuacji kryzysu gospodarczego Polski Fundusz Rozwoju wdraża tzw. tarczę finansową, która zapewnia finansowanie przedsiębiorców na korzystnych warunkach. Banki już wprowadziły odpowiednie procedury techniczne. Wniosek składa się poprzez bankowość elektroniczną, prosto i jak widać bardzo szybko.

Jak działa tarcza finansowa?

Zasady, na jakich można się ubiegać o finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju, przedstawiają się następująco:

 1. tarcza finansowa jest przygotowana z myślą zarówno o mikro przedsiębiorcach jak i tych większych. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca zatrudniających od 1 do 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela), którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Mały przedsiębiorca natomiast to ten, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
 2. przedsiębiorca wnioskujący o środki finansowe musi wykazać, iż w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wirusa SARS-CoV-2 odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 tzw. tarczy antykryzysowej);
 3. maksymalną kwotę, o jaką może się starać przedsiębiorca wyliczy program bankowy w oparciu o wprowadzone przez przedsiębiorcę dane 😊 Wysokość przyznanej subwencji jest obliczana jako % wartości przychodów za rok obrotowy 2019. Im większy spadek obrotów, tym wyższa kwota jaką można uzyskać w ramach programu.
 4. najistotniejsza kwestia:

  uzyskane środki finansowe będą bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. Ustalone zasady wskazują na to, że spełnienie określonych warunków będzie podstawą do umorzenia określonych części subwencji: po 25% za: 1) utrzymanie miejsc pracy, 2) za kontynuację działalności, 3) w zależności od poniesionej straty na sprzedaży.

 5. wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 6. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 7. przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość;
 8. beneficjent rzeczywisty musi być rezydentem podatkowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady jest możliwie, jednak wówczas będzie konieczne zobowiązanie do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia wsparcia finansowego;

Sytuacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego bywają różne. Polski Fundusz Rozwoju wyszedł naprzeciw przygotowując przewodnik, w którym zostały omówione praktyczne porady. Warto zajrzeć więc tutaj.

 1. subwencja jaką może otrzymać przedsiębiorca musi być przeznaczona na określone cele:
 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym wyłączeniu podlega możliwość przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
 • spłata kredytów, co oznacza możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki.

Bardzo ważne jest, iż subwencji nie można wykorzystać na jakiekolwiek rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

 1. szczegółowe zasady przyznania i zwrotu subwencji zostaną określone z umowie subwencji zawieranej z każdym beneficjentem. Umowa generuje się automatycznie w systemie bankowości elektronicznej, z której będziecie Państwo korzystać. Zatem mogą się one różnić nieznacznie w zależności od przedsiębiorcy, w szczególności w zależności od sytuacji faktycznej dotyczącej beneficjenta rzeczywistego.

Więcej informacji o tym finansowaniu znajduje się tutaj.

Majówka to dobry czas, aby wszystko poczytać i przygotować się do złożenia wniosków w poniedziałek 4 maja. Coś czuję, że bankowe serwery będą się grzać i to nie z powodu temperatury za oknem 🙂

Dobrej majówki wam życzę!

Nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych interwencji. Przynajmniej tak by się mogło wydawać. Dużo się mówiło w ubiegłym tygodniu o pomocy dla przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa. Przemówienia były wspaniałe, projekt już mniej. W poniedziałek dowiemy się więcej szczegółów, dziś podsumujmy co już wiemy.

Poniżej przedstawiam zbiorczo możliwości, z jakich na chwilę obecną przedsiębiorca – nie tylko budowlany – będzie mógł skorzystać chcąc ratować swoją firmę. Zebrała je dla Państwa aplikantka radcowska Agata Grzywnowicz.

Na początek możliwości, jakie wynikają z już obowiązujących przepisów prawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W przypadku, gdy przedsiębiorca ma problemy lub może mieć problemy z zapłatą bieżących składek ZUS lub składek, co do których zawarł umowę o rozłożenie na raty bądź odroczeniu płatności, może:

 1. złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 roku o 3 miesiące;
 2. złożyć wniosek o zawieszenie realizacji umowy z ZUS, w której to umowie termin płatności składek przypadał w okresie od marca do maja 2020 roku – w konsekwencji umowa zawarta z ZUS ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące.

We wniosku należy ująć informacje co do wpływu epidemii na kondycję firmy i podać, że w związku z tym firma nie ma możliwości uiszczenia opłat w terminie.

Przedsiębiorca prowadzący pełną księgowość (m.in. spółki kapitałowe – S.A. i sp. z o.o., sp. k. i S.K.A.) musi załączyć do wniosku sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r.

W celu uzyskania ulgi, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek do ZUS – pocztą, za pomocą platformy PUE lub może przesłać skany wniosków wraz ze stosownymi dokumentami pocztą elektroniczną.

Jeśli po 3 miesiącach sytuacja się nie unormuje i przedsiębiorca nadal nie będzie w stanie płacić składek, będzie mógł renegocjować umowę z ZUS.

Ponadto, może on skorzystać z dotychczasowych rozwiązań ujętych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o odroczenie terminu płatności składek na podstawie art. 29 tej ustawy. ZUS na wniosek przedsiębiorcy może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek bądź rozłożyć należności na raty – a wszystko to ze względów gospodarczych bądź innych zasługujących na uwzględnienie.

W takim przypadku, ZUS i dłużnik podpisują umowę, w której ustalają zasady odroczenia czy też rozłożenia na raty płatności składek. Składki, które mają być zapłacone później, nie są obciążone dodatkowymi odsetkami za opóźnienie w płatności. Przedsiębiorca ma jednak zapłacić dodatkowo tzw. opłatę prolongacyjną.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Przedsiębiorcy podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, który w związku z zagrożeniem koronawirusem i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, nie może wykonywać działalności gospodarczej, ZUS ustali prawo do zasiłku i wypłaci zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. o ile spełnione będą wymagane przepisami ustawy zasiłkowej warunki do jego przyznania, jeżeli:

 1. decyzją państwowego inspektora sanitarnego zostanie poddany kwarantannie lub izolacji (decyzja ta może być dostarczona oddziałowi ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji),
 2. lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji, lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego.

Zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczonemu przysługuje także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad:

 1. chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, gdy lekarz wystawił z tego tytułu zaświadczenie lekarskie,
 2. dzieckiem, gdy powiatowy inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka,
 3. dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko (na podstawie oświadczenia ubezpieczonego).

Ubezpieczonemu, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem do 8 lat, gdy w związku ze zwalczaniem zakażenia koronawirusa nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z koronawirusa. Takiego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się go do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dokumentem do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego.

Urząd Skarbowy

Przedsiębiorcy, którzy będą mieli problemy z uregulowaniem należności podatkowych w związku z epidemią koronawirusa, będą mogli złożyć wnioski o przyznanie ulgi bądź umorzenie zaległości.

Urzędy Skarbowe mają w pierwszej kolejności brać pod uwagę problemy przedsiębiorców wynikające właśnie z pandemii i to one mają mieć największe szanse na uzyskanie odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty bądź umorzenia zaległości.

Taki wniosek przedsiębiorca powinien złożyć w trybie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa.

Ponadto, w obecnej sytuacji mogą mieć zastosowanie przepisy dotyczące uzyskania ulgi przez przedsiębiorcę, pod warunkiem, że ulgi te:

 1. nie stanowią pomocy publicznej – czyli pomoc udzielona przez państwo nie zakłóca lub nie grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE. Taki charakter może mieć ulga dla przedsiębiorcy, który działa wyłącznie na rynku lokalnym;
 2. stanowią pomoc de minimis – oznacza to, że ulga nie stanowi pomocy publicznej ponieważ jej wysokość mieści się w limicie, który dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów w kwocie nie większej niż 100 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych,
 3. stanowią pomoc publiczną m.in. udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, a także udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym.

– czyli wpływają na zakłócenia wymiany handlowej, ale zostały udzielone ze względu na okoliczności wprost wskazane w ustawie.

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty należy złożyć przed upływem terminu do zapłaty należności podatkowej, natomiast wniosek w przedmiocie odroczenia terminu zapłaty odsetek nieuregulowanych w terminie oraz wniosek o odroczenie zapłaty należności podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę należy złożyć tak szybko, jak tylko przedsiębiorca dowie się, że nie jest w stanie wykonać zapłaty w terminie.

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa jest to propozycja Ministerstwa Rozwoju, które ma pomóc przedsiębiorcom w przetrwaniu kryzysu związanego z epidemią koronawirusa i zapobiec masowym bankructwom małych i średnich przedsiębiorców. W teorii. Praktyka pokaże, co z tego wyniknie. Na razie propozycje rozwiązań są mało praktyczne. W najbliższy poniedziałek 23 marca 2020 r. poznany więcej szczegółów.

Program zawiera na razie dość ogólne założenia, a główne postanowienia prezentują się następująco:

 1. 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł. Program zakłada, że pożyczka ta ma być bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca okresie najbliższych 6 miesięcy nie zwolni pracowników.
 2. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
 3. Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
 4. Firmy transportowe dostaną wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu na refinansowanie umów leasingowych.
 5. Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
 6. Rodzice, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, mają uzyskać dłuższy okres zasiłku opiekuńczego.
 7. Zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z wynagrodzenia od państwa w kwocie 80% minimalnego wynagrodzenia, natomiast osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, których dochody znacznie spadły będą mogły uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 2000 zł brutto.
 8. Firmy, które odnotują spadek obrotów otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy. Jest to tzw. model 40-40-20, który polega na tym, że państwo i pracodawca równolegle sfinansują odpowiednio po 40% wynagrodzenia pracownika, natomiast brakujące 20% zostanie pracownikom tymczasowo „zabrane”. Pracownicy będą mieli zmniejszony wymiar czasu pracy do 4/5 etatu. Różnica w pensji prawdopodobnie nie będzie później wyrównana, oznacza to więc, że pracownicy będą musieli czasowo pogodzić się z obniżoną pensją.

Problem polega jednak na tym, iż państwo dołoży do pensji maksymalnie 40% przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2019 rok czyli 1967 zł. Oznacza to, że najwięcej stracą pracownicy zarabiający najwięcej i to oni mogą stracić nawet 50% swoich zarobków.

Taka opcja będzie dotyczyła tylko i wyłącznie firm, które spełnią określone kryteria, a mianowicie spadek obrotów o 15% w ciągu 2 miesięcy lub o 25% w ciągu miesiąca.

Przestój

Druga opcja ma dotyczyć przedsiębiorstw, które zostały dotknięte przestojem, a więc nie działają ze względu na epidemię koronawirusa. W takim przypadku, pracodawca będzie mógł zmniejszyć wymiar etatu pracownika. Pracownicy ci mają otrzymać wynagrodzenie postojowe. Do wynagrodzenia ma dołożyć się państwo.

Główne założenia planu pomocy

 1. Rząd zakłada, że takie rozwiązania mają funkcjonować przez 3 miesiące.
 2. Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 3. 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
 4. Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
 5. Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
 6. Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek (pkt I powyżej).
 7. Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.
 8. Ubezpieczenia obrotu handlowego Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
 9. Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 10. Przesunięcie wejścia w życie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego – od 1 lipca 2020 r.
 11. Przesunięcie płatności za media.
 12. Ochrona konsumentów.
 13. Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
 14. Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

 

***

Powyższą informacją przygotowała dla Państwa aplikant radcowski Agata Grzywnowicz, stan na 20.03.2020 r.

źródła:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/przedsiebiorcy-w-trudnej-sytuacji-moga-skorzystac-m_in_-z-ukladow-ratalnych/3199407

https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

Zła architektura smutnego projektanta

Ewa Miszczyk-Wróbel17 marca 2020Komentarze (0)

„Porażka architektów, którzy nie są w stanie stworzyć przyjemnego otoczenia jest odzwierciedleniem naszej niezdolności do znalezienia szczęścia w innych obszarach życia. Zła architektura jest w takim samym stopniu porażką projektową co psychologiczną:”– tak pisze Alain de Botton w „Architekturze szczęścia”.[1] Dziś jestem pewna, że tak jest.

Ileż to razy patrzyłam na coś, co miało „upięknić” otoczenie i nie mogłam się tego piękna doszukać. Gdzie to dopełnienie krajobrazu? Gdzie te nieoczywiste nawiązania do otaczających budynków? Gdzie to cudo stworzone przez znanych architektów?

Niby wszystko jest ok, ale to nie to. Uczucie dość frustrujące.

Według Alaina de Botton zła architektura to nic innego jak zmaterializowany przejaw tej samej skłonności, która kieruje nami, kiedy poślubiamy nie tę osobę, którą powinniśmy. Kiedy podejmujemy pracę, która nie jest dla nas stworzona. Kiedy wybieramy kierunek wakacji, który zupełnie do nas nie pasuje. Skłonności wynikającej z braku zrozumienia, kim jesteśmy i co nas satysfakcjonuje.

Wyciągając złe wnioski ze swoich zmartwień, burzymy stare i budujemy nowe.

Złościmy się nieuświadomieni, że odczuwany przez nas brak piękna to nic innego, jak głęboki smutek. Nie czując zadowolenia, na oślep szukamy więc dalej. I znów burzymy stare i budujemy nowe.

Miejsca, które określamy jako piękne, są dziełami architektów mających dość pokory, by postawić sobie właściwe pytania, i dość uporu, by przełożyć chwilowe choćby zrozumienie szczęścia na logiczne plany. Połączenie tych przymiotów umożliwia stworzenie otoczenia zaspokajającego potrzeby, których nawet sobie nie uświadamiamy.”

Przestrzeń, która uwiera

Alain de Botton twierdzi, że przebywając w złej architekturze nie będziemy odczuwać chronicznego bólu, po  prostu coś nam nie będzie pasowało. Znam to uczucie. Da się z nim żyć. Ale o ileż piękniej jest, jak nic w przestrzeni nie uwiera, jak wszystko się pięknie domyka. O ileż piękniej jest żyć w otoczeniu architektury szczęścia.

Z całego serca życzę wam dziś dużo szczęścia.

***

Tak bardzo chciałam napisać coś pozytywnego. Jestem dziś jednak przygnieciona nadmiarem problemów, jakie w ostatnich dniach mają moi klienci. Ich troski to dziś moje troski.

 

[1] Więcej na temat „Architektury szczęścia” autorstwa Alain de Botton znajdziesz tutaj. Ten wpis jest inspirowany w całości książką, którą naprawdę warto przeczytać.