Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Porozmawiajmy

Niedopuszczalne uzależnienie zapłaty na rzecz podwykonawcy od rozliczenia wykonawcy z inwestorem

Ewa Miszczyk-Wróbel22 września 2019Komentarze (0)

Dzisiaj znów będzie krótko. Kto jest w potrzebie, ten nie ma czasu czytać długich wywodów, prawda? Przy okazji badania pewnej sprawy dla klienta natknęłam się na temat, który od dawna był dla mnie oczywisty. Jak się jednak okazuje, dla wykonawców czy podwykonawców taki nie jest.

Dlatego w tym miejscu krótko przypominam. Polskie orzecznictwo akceptuje pogląd, iż niedopuszczalne jest uzależnienie zapłaty wynagrodzenia na rzecz jednego podmiotu od zachowania drugiego podmiotu. W przypadku sporu sądowego takie postanowienie umowy o roboty budowlanej może zostać uznane za nieważne (art. 58 § 3 w zw. z art. 3531 k.c.).

Co może zrobić podwykonawca?

Podwykonawco, jeśli więc w trakcie negocjacji zapisów umowy o roboty budowlane napotkasz na takie uzależnienie, możesz śmiało protestować.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22.10.2014 r. sygn. akt I ACa 580/14

„Zawarte w umowie o dzieło postanowienie uzależniające termin zapłaty wynagrodzenia wykonawcy przez zamawiającego od uzyskania przez niego wynagrodzenia od inwestora, jest na podstawie art. 58 § 3 k.c. w zw. z art. 353 k.c. bezwzględnie nieważne. Uzależnianie zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego od zachowania osoby trzeciej jest też sprzeczne z drugim ograniczeniem zasady swobody umów z art. 353 k.c., tj. z zasadami współżycia społecznego (zasadą uczciwości i lojalności kupieckiej oraz zasadą sprawiedliwości)”.

Nigdy nie byłam w Lublinie, naprawdę, ale skoro orzekają tam tak fajnie, to może w końcu się wybiorę. Byłam natomiast w Gdańsku, Łodzi i Warszawie, w których orzecznictwie sądowym również znajdziemy konkretne uzasadnienie do negocjacji takich zapisów umownych 😊

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r. sygn. akt I ACa 511/15,

Strony mogą dowolnie w umowie kształtować termin płatności i uzależniać wymagalność od rozmaitych zdarzeń mających mieć miejsce w przyszłości, ale musi to być zdarzenie przyszłe i pewne. Nie można natomiast uznać, aby ważne (art. 58 § 3 k.c.) było zastrzeżenie uzależniające spełnienie świadczenia pieniężnego za wykonane zobowiązanie od zachowania osoby trzeciej, gdyż w takiej sytuacji można mówić jedynie o zdarzeniu przyszłym i niepewnym, co naruszałoby zasadę ekwiwalentności świadczeń w umowie wzajemnej”.

Co może zrobić wykonawca?

Wykonawco, jeśli z obawy o płynność finansową wpisujesz w swój projekt umowy o roboty takie ograniczenia zapłaty wynagrodzenia, musisz się liczyć z tym, że sąd przyzna rację podwykonawcy i uzna je za nieważne. Jak on ma bowiem – nawet naprawdę mocno zmotywowany –  wpłynąć na inwestora, aby zwrócił Twoje wynagrodzenie? Chcąc się zabezpieczyć, można w umowie przewidzieć inne, bezpieczniejsze mechanizmy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 707 093e-mail: e.miszczyk@miszczykwrobel.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e.miszczyk@miszczykwrobel.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: