Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Sklep

Jaka odpowiedzialność za użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami?

Ewa Miszczyk-Wróbel10 lutego 2021Komentarze (1)

Okazuje się, że nie tylko media prywatne się wyłączyły. „Wyłączył się” również w części art. 91a prawa budowlanego.

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 09.02.2021 r. przepis ten, przewidujący odpowiedzialność karną za użytkowanie obiektu niezgodnie z przepisami, został uznany za niezgodny z Konstytucją.

Uwaga: ten artykuł możesz sobie przesłuchać, zamiast czytać:

Odpowiedzialność karna

Zgodnie z art. 91a ten, kto użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tak, nawet karze pozbawienia wolności.

Przepis ten pojawił się w prawie budowlanym wraz z jego nowelizacją w 2007 r. Uchylono wówczas art. 92 ust. 2 pkt 2, który statuował ten czyn jako wykroczenie.

Dziś użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami jest występkiem. Mocno podwyższono sankcję, aby dziś Trybunał mógł się wypowiedzieć, że zrobiono to wadliwie 🙂

Trybunał Konstytucyjny w sprawie sygn. akt P 15/17, odpowiadając na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Słupsku (brawo!) uznał, iż przepis ten jest niezgodny z art 2 i art 42 ust. 1 Konstytucji w zakresie dotyczącym zwrotu „użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami.”

Znamiona czynu zabronionego

Zdaniem Trybunału przepisy umożliwiające stosowanie odpowiedzialności karnej muszą spełniać wymogi jednoznaczności i określoności (art. 2 Konstytucji) oraz fundamentalnej dla prawa karnego zasady nullum crimen sine lege certa (art. 42 ust. 1 Konstytucji). Co do tego nie ma wątpliwości.

Powyższe oznacza, iż znamiona czynu zabronionego muszą być formułowane w sposób na tyle poprawny, jednoznaczny i precyzyjny, aby ryzyko karalności było rozpoznawalne dla adresatów normy i aby podczas stosowania prawa wykluczona była możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej na czyny, które nie zostały zabronione w ustawie pod groźbą kary.

W sposób niezgodny z przepisami

Przy sformułowaniu „w sposób niezgodny z przepisami” nie wskazano, o jakie przepisy prawa chodzi – o przepisy związane z bezpieczeństwem użytkowania obiektu określone w prawie budowlanym, a może o wszystkie przepisy prawa budowlanego, czy też nawet o przepisy związane z użytkowaniem obiektów budowlanych wskazane w innych ustawach?

Użytkowanie obiektu może bowiem dotyczyć użytkowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, ale też z wymaganiami ochrony środowiska, może dotyczyć obowiązku utrzymywania obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym, ale również niedopuszczania do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej obiektu.

Jak widać, można zarzucić naruszenie wielu przepisów…

Art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 oraz z 2021 r. poz. 11), w zakresie obejmującym zwrot „użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami”, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Cały wyrok TK z dnia 09.02.2021 r. sygn. akt P 15/17 znajdziecie tutaj.

***

PS. Swoją drogą, skoro już po prawie budowlanym od dłuższego czasu jedzie walec nowelizacyjny, to czy nie można było tego przewidzieć i zmienić art 91a?

Tak tylko pytam…

***

PS. Mojego podcastu możesz też słuchać na YouTube:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Karolina 7 marca, 2022 o 23:46

  Myślę, że to raczej dobra zmiana

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: