Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Sklep

Najpierw my kształtujemy nasze budynki, a potem one kształtują nas” powiedział kiedyś Winston Churchill. Pięknie, prawda?

Wspominam o tym, bowiem w dniu 24 września 2023 r. weszła w życie nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii przeczytacie:

Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego.” (…) „Przyjęte przepisy zapobiegną postępującej – chaotycznej suburbanizacji i dewastacji przestrzeni, przywrócą racjonalność procesów gospodarowania przestrzenią, jednocześnie ustanowią silne podstawy dla sprawnej realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych i zapewniając inwestorom stabilność warunków inwestowania.„*

Kto to napisał? Nie można prościej? I co to tak naprawdę w praktyce oznacza? Czy mamy do czynienia z rewolucją, czy może z korektą systemu zagospodarowania przestrzennego?

Czy dzięki temu Polska będzie kiedyś piękna? … I co to wszystko ma wspólnego z pociągami? 🙂

Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka mojego podcastu. Miałam bowiem przyjemność gościć dr Kazimierza Pawlika – radcę prawnego, wykładowcę akademickiego, eksperta m.in. z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego i współautora książki „Systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym”, która niedawno ukazała się na łamach wydawnictwa C.H. Beck i którą znajdziecie tutaj.

Enjoy!

Ewa

***

dr Kazimierz Pawlik – radca prawny,  wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Autor ponad 500 artykułów i monografii z zakresu prawa samorządowego, prawa budowlanego, planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego i dostępu do informacji publicznej.

Kazimierz Pawlik

W ramach indywidualnej praktyki specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych, w szczególności obsłudze procesów inwestycyjnych w budownictwie, oraz w dostępie do informacji publicznej, z czego prowadzi obsługę prawną oraz szkolenia. Pełnomocnik w wielu potępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Prowadzi szkolenia i wideoszkolenia dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz prawa budowlanego. Badania naukowe koncentruje na formalnoprawnych narzędziach kontroli władz publicznych, w szczególności na instytucji dostępu do informacji publicznej.

* https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nowelizacja-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym–aktualne-informacje

***

Podcastu Spółka Budowlana możesz słuchać również na YouTube:

Wszyscy kochają optymalizację, prawda? Optymalizacja podatkowa, optymalizacja zatrudnienia… a ja dziś podaję na tacy przepis na optymalizację kosztów robót budowlanych.

I na zmniejszenie ryzyka z nimi związanego 😉 Nic tylko brać.

Ale na poważnie…

Czasy mamy takie, jakie mamy. Warto więc poświęcić chwilę i poczytać lub posłuchać o tym, co wykonawca może zrobić, aby lepiej zarządzać ryzykiem i kosztami podczas realizacji robót budowlanych.

Koszty robót budowlanych

Dzisiejsze zestawienie zaczerpnęłam z bardzo praktycznej książki, mianowicie „Koszty robót budowlanych. Ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych” autorstwa L. Więcław-Bator i R. Sekundy wydanej przez Wolters Kluwer Polska. Gorąco polecam lekturę.

koszty robót budowlanych

Zdaniem L. Więcław-Bator i R. Sekundy każdy rozsądny wykonawca, który naprawdę chce odnieść „sukces w budowlance”, a nie męczyć się od realizacji do realizacji, powinien wdrożyć odpowiedni system zarządzania ryzykiem.

Czytaj dalej

Dzisiaj będzie na poważnie. Bez żartów, bo temat istotny, czyli jak sporządzić umowę o roboty budowlane i jej kluczowe postanowienia. Bo jeśli jest spór na inwestycji i nie wiadomo co robić, to w pierwszej kolejności zagląda się właśnie do umowy.

A tam czasem nie ma nic. Albo wszystko jest tak opisane, że sprawa jeszcze bardziej się komplikuje.

Dlatego generalnie polecam dobre umowy o roboty budowlane, kiepskich zupełnie nie polecam….

Umowa o roboty budowlane

Zgodnie z art. 647 k.c. u przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

jak sporządzić umowę o roboty budowlane

Niby proste, prawda?

Klasyczny układ win-win, każdy osiąga swoją korzyść. Inwestor w postaci wybudowanego obiektu, a wykonawca w postaci uzyskanego wynagrodzenia.

Co może pójść nie tak? 😉

Czytaj dalej

Koncepcja. Na początku wszystkiego jest jakaś koncepcja. Przynajmniej mam taką nadzieję 😉

Może to być myśl, luźna idea. A może to być coś znacznie większego, jak na przykład projekt koncepcyjny w branży budowlanej.

Czym jest taki projekt koncepcyjny?

Projekt koncepcyjny to zbiór tych wszystkich pierwszych myśli i idei, jakie towarzyszą wyobrażeniu nowej realizacji. Ale już w jakiejś większej formie, nadającej tym myślom i ideom pewną strukturę.

Zwykle składa się on z wstępnych rzutów, przekrojów, nieśmiałych wizualizacji planowanego przedsięwzięcia budowlanego. Jeszcze bez detali, ale tak przedstawionych, aby odbiorca mógł poczuć „klimat” tego, co ma zostać wybudowane.

Czy prawo autorskie chroni projekt koncepcyjny

Do tego pojawiają się opisy pozwalające coś „poczuć”, przybliżające wrażenia, jakie w zamierzeniu mają towarzyszyć planowanej inwestycji.

Projekt koncepcyjny ze swej natury charakteryzuje się dużą ogólnością. Zarówno w przedstawieniu samego planowanego obiektu budowlanego, jak i towarzyszącej mu funkcjonalno-przestrzennej wizji zagospodarowania terenu.

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy na art. 644 k.c.

Ewa Miszczyk-Wróbel04 kwietnia 2023Komentarze (0)

Stosownie do art. 644 k.c. dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy płacąc wykonawcy umówione wynagrodzenie. W takim wypadku zamawiający może jednak odliczyć od wynagrodzenia wykonawcy to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Niby proste, ale jak to wygląda w praktyce?

Odstąpienie na art. 644 k.c., a cóż to jest?

Przede wszystkim warto pamiętać, że art. 644 k.c. co do zasady nie jest bezwzględnie obowiązujący.

To znaczy, że konstruując umowę inwestor i wykonawca (szczególnie ten sprytny wykonawca) mogą wyłączyć stosowanie tego przepisu między nimi.

Odstąpienie od umowy na art. 644 k.c.

Ewentualnie mogą też zmienić ustanowione w nim zasady, na przykład dodając zapis o sposobie obliczania wynagrodzenia wykonawcy, o konieczności uzasadnienia przyczyny odstąpienia przez inwestora, o wyłączeniu określonych okoliczności, w których inwestor może skorzystać z tego uprawnienia etc.[1]

Czytaj dalej