Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Sklep

Proces inwestycyjny

Tym razem zacznę od końca. Przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego inwestora nie jest tożsame z przeniesieniem na niego autorskich praw majątkowych. Koniec. Pozamiatane. Jak nie było odpowiedniej umowy z projektantem, to teraz trzeba z nim negocjować nowe wynagrodzenie etc. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę Jak zapewne wiecie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego decyzja o […]

Ja wiem, że piątek i chcielibyście się rozerwać czytając o czymś ciekawszym. Ale nie. Jak napisałam, dziś będzie o tynkach zewnętrznych. A to dlatego, że już nie mogę słuchać o tym, jak wykonawcy narzekają na tynki zewnętrzne. Że kiepskiej jakości, że nie chcą się ładnie kłaść, że oszukane etc. Uwierzcie mi, 90% wad co do […]

Katastrofa budowlana nie zdarza się często, całe szczęście. Zwykle są to takie wydarzenia, których nie sposób nie zauważyć. Obiekty budowlane, zarówno te nowe jak i stare, potrafią runąć nagle i z hukiem doprowadzając tym wykonawców czy też właścicieli do stanów zawałowych. Co wtedy robić? Definicja katastrofy budowlanej Zgodnie z art. 73 ustawy o prawie budowlanym […]

Czy architekt jest twórcą utworu?

Ewa Miszczyk-Wróbel01 sierpnia 2022Komentarze (0)

W umowach z architektami bardzo często zamieszcza się postanowienia regulujące kwestię praw autorskich do utworów w postaci zamawianej dokumentacji projektowej. Postanowienia te zakładają a priori, że rezultatem pracy architekta będzie taki utwór. Nie zawsze tak jednak będzie. W obowiązujących przepisach prawa nie ma bowiem prawnego domniemania, że każda dokumentacja związana z realizacją projektów budowlanych jest utworem. […]

Stosownie do treści art. 4 pkt 2 pr. aut. przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią m.in. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Czy to może mieć jakiekolwiek znaczenie dla architekta, który składa projekt architektoniczny będący utworem i na tej podstawie uzyskuje decyzję pozwolenia na budowę? Otóż moi Państwo może to mieć dla niego znaczenie. Bo jeśli […]