Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Sklep

Niedopuszczalne uzależnienie zapłaty na rzecz podwykonawcy od rozliczenia wykonawcy z inwestorem

Ewa Miszczyk-Wróbel22 września 2019Komentarze (1)

Dzisiaj znów będzie krótko. Kto jest w potrzebie, ten nie ma czasu czytać długich wywodów, prawda? Przy okazji badania pewnej sprawy dla klienta natknęłam się na temat, który od dawna był dla mnie oczywisty. Jak się jednak okazuje, dla wykonawców czy podwykonawców taki nie jest.

Dlatego w tym miejscu krótko przypominam.

Polskie orzecznictwo akceptuje pogląd, iż niedopuszczalne jest uzależnienie zapłaty wynagrodzenia na rzecz jednego podmiotu od zachowania drugiego podmiotu. W przypadku sporu sądowego takie postanowienie umowy o roboty budowlanej może zostać uznane za nieważne (art. 58 § 3 w zw. z art. 3531 k.c.).

UWAGA! Ten artykuł możesz również przesłuchać niżej w podcaście:

Co może zrobić podwykonawca?

Podwykonawco, jeśli więc w trakcie negocjacji zapisów umowy o roboty budowlane napotkasz na takie uzależnienie, możesz śmiało protestować.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22.10.2014 r. sygn. akt I ACa 580/14

„Zawarte w umowie o dzieło postanowienie uzależniające termin zapłaty wynagrodzenia wykonawcy przez zamawiającego od uzyskania przez niego wynagrodzenia od inwestora, jest na podstawie art. 58 § 3 k.c. w zw. z art. 353 k.c. bezwzględnie nieważne. Uzależnianie zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego od zachowania osoby trzeciej jest też sprzeczne z drugim ograniczeniem zasady swobody umów z art. 353 k.c., tj. z zasadami współżycia społecznego (zasadą uczciwości i lojalności kupieckiej oraz zasadą sprawiedliwości)”.

Nigdy nie byłam w Lublinie, naprawdę, ale skoro orzekają tam tak fajnie, to może w końcu się wybiorę.

Byłam natomiast w Gdańsku, Łodzi i Warszawie, w których orzecznictwie sądowym również znajdziemy konkretne uzasadnienie do negocjacji takich zapisów umownych 😊

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r. sygn. akt I ACa 511/15,

Strony mogą dowolnie w umowie kształtować termin płatności i uzależniać wymagalność od rozmaitych zdarzeń mających mieć miejsce w przyszłości, ale musi to być zdarzenie przyszłe i pewne. Nie można natomiast uznać, aby ważne (art. 58 § 3 k.c.) było zastrzeżenie uzależniające spełnienie świadczenia pieniężnego za wykonane zobowiązanie od zachowania osoby trzeciej, gdyż w takiej sytuacji można mówić jedynie o zdarzeniu przyszłym i niepewnym, co naruszałoby zasadę ekwiwalentności świadczeń w umowie wzajemnej”.

Co może zrobić wykonawca?

Wykonawco, jeśli z obawy o płynność finansową wpisujesz w swój projekt umowy o roboty takie ograniczenia zapłaty wynagrodzenia, musisz się liczyć z tym, że sąd przyzna rację podwykonawcy i uzna je za nieważne. Jak on ma bowiem – nawet naprawdę mocno zmotywowany –  wpłynąć na inwestora, aby zwrócił Twoje wynagrodzenie?

Chcąc się zabezpieczyć, można w umowie przewidzieć inne, bezpieczniejsze mechanizmy.

Ewa Miszczyk-Wróbel
radca prawny

***

Monitoring na placu budowy – zgodny z prawem?

Z placu budowy od dłuższego czasu giną narzędzia i materiały. Monitoring na budowie pomoże, myślisz. I robisz co możesz – instalujesz kamery, oznaczasz je, informujesz pracowników i spełniasz tzw. obowiązek informacyjny z RODO. Ale wciąż nie wiesz, kto okrada twoją spółkę budowlaną.

Zainstalowanie ukrytego monitoringu wizyjnego mogłoby pomóc znaleźć sprawcę, prawda? Ale jakie to będzie miało konsekwencje? … [Czytaj dalej…]

***

Inne ważne artykuły, które zdecydowanie warto przeczytać:

Jaka odpowiedzialność za użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami?

Umowa deweloperska

Odpowiedzialność inwestora

***

PS. Mojego podcastu możesz też słuchać na YouTube:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Sandra 13 kwietnia, 2023 o 16:10

  Czy ta sama zasada będzie mieć zastosowanie do uzależnienia odbioru prac podwykonawcy od akceptacji i odbioru wykonanego zakresu przez inwestora? Tj. czy Wykonawca może zastrzec w umowie, że odbiór prac podwykonawcy uzasadniający fakturowanie może nastąpić dopiero po potwierdzeniu przez inwestora prawidłowości wykonanego zakresu?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: