Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Sklep

Likwidacja budowlanej spółki z o.o.

Ewa Miszczyk-Wróbel24 listopada 2019Komentarze (1)

Nigdy nie osiągnięto niczego wielkiego bez entuzjazmu.”* Kiedy przeczytałam te słowa nie potrafiłam już wyrzucić ich z głowy.

W ubiegłym tygodniu, pomimo wielu przeciwności losu, udało nam się zrobić dwie wielkie rzeczy. Mianowicie, po wielu przygodach sąd rejestrowy wykreślił z rejestru przedsiębiorców dwie spółki z o.o. Jedną w Krakowie, drugą w Katowicach.

I wierzcie mi, mój entuzjazm, by zakończyć te dwa trudne projekty, był naprawdę wielki. 😊

***

UWAGA! Artykułu „Likwidacja budowlanej spółki z o.o.” możesz posłuchać, jeśli nie masz czasu na czytanie:

***

Jak wykreślić spółkę z rejestru przedsiębiorców?

Zwykle wykreślenie z rejestru przedsiębiorców spółki z o. o. to nic trudnego. Kodeks spółek handlowych reguluje tę kwestie dość skromnie, ale wystarczająco.

Najpierw wspólnicy podejmują uchwałę o otwarciu likwidacji i wybierają likwidatora. Jego zdaniem jest zakończyć bieżące interesy spółki, spłacić zobowiązania i podzielić pomiędzy wspólników pozostały majątek. Likwidator może wszczynać nowe interesy tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw będących w toku.

Likwidator wzywa też wierzycieli spółki do zgłoszenia się w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Depozyt sądowy

Zgodnie z przepisami prawa, sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, likwidator powinien złożyć do depozytu sądowego.

W idealnych sytuacjach tak się właśnie dzieje. Na wszystkie zobowiązania spółki są pieniądze 🙂

Składając sumę pieniężną do depozytu należy pamiętać, aby złożyć wniosek do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie takiej czynności. Sam przelew nie wystarczy. Dopiero posiadanie prawomocnego postanowienia sądu wyrażającego zgodę na złożenie sumy pieniężnej do depozyty sądowego otworzy drzwi do wykreślenia spółki. W przeciwnym wypadku przygotujcie się na wezwanie do uzupełnienia braków.

Podział majątku

Jeśli po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli pozostanie likwidowanej spółce jakiś majątek, jego podział pomiędzy wspólników nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwania wierzycieli. Taki majątek powinien zostać podzielony w sposób proporcjonalny do wielkości udziałów posiadanych przez wspólników.

Warto pamiętać, iż spóźnieni wierzyciele spółki (ci, którzy nie zgłosili roszczeń w trzy miesięcznym terminie albo nie byli spółce znani), mogą żądać zaspokojenia tylko z majątku spółki jeszcze niepodzielonego.

W idealnej sytuacji…

Załóżmy, że bez większych przygód wspólnicy podjęli uchwałę o otwarciu likwidacji, powołali likwidatora oraz zgłosili ten fakt do sądu rejestrowego. W miedzy czasie likwidator ogłosił w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu likwidacji i wezwał wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności.

Nikt z wierzycieli się nie zgłosił, spółka nie miała nieuregulowanych zobowiązań – jednym słowem cud, miód i orzeszki.

Jeśli likwidator pozamykał wszystkie bieżące interesy spółki, spłacił zobowiązania i ściągnął wierzytelności, będzie mógł pomyśleć o wykreśleniu spółki z KRS.

Pamiętaj przy tym, że nawet jak formalnie zakończysz likwidację i podzielisz pomiędzy wspólników pozostały majątek spółki, sama spółka z o.o. będzie istnieć do czasu jej prawomocnego wykreślenia z KRS.

Co jest więc do zrobienia na koniec?

W pierwszej kolejności likwidator powinien się upewnić, że w KRS są złożone zatwierdzone sprawozdania finansowe i sprawozdania z czynności likwidacyjnych za wszystkie okresy sprawozdawcze. Chodzi o okres od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie otwarcia likwidacji spółki do dnia zakończenia likwidacji.

Następnie powinien sporządzić sprawozdanie likwidacyjne oraz końcowe sprawozdanie z czynności likwidacyjnych. Sprawozdanie likwidacyjne sporządza się na dzień zakończenia likwidacji. Te sprawozdania również powinny zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników.

Dopiero później można podzielić między wspólników majątek pozostały po zlikwidowanej spółce z o.o.

Wniosek o wykreślenie z KRS

Pozostaje już tylko złożenie wniosków do sądu rejestrowego. Jeśli działalność była prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to likwidator powinien złożyć formularz KRS-X2 wraz z załącznikami. Do formularza powinien załączyć:

– zatwierdzone uchwałą wspólników sprawozdanie likwidacyjne oraz sprawozdanie likwidatora z czynności likwidacyjnych

– oświadczenie likwidatora o ogłoszeniu sprawozdania likwidacyjnego w siedzibie spółki;

– oświadczenia likwidatora o zakończeniu likwidacji;

– oświadczenie likwidatora o uregulowaniu wszystkich zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności;

– oświadczenia likwidatora o braku postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przy udziale spółki;

– uchwałę zgromadzenia wspólników ustalającą miejsce przechowywania ksiąg i innych dokumentów spółki po jej wykreśleniu z KRS. Mogą być one przechowywane przez wspólnika lub też może zostać zawarta umowa z firmą profesjonalnie zajmującą się archiwizowaniem dokumentów;

– dowód uiszczenia opłaty od wniosku (opłata sądowa i za ogłoszenie w łącznej wysokości 400 zł).

I to w idealnej sytuacji powinno kończyć wszelkie formalności. Była spółka, nie ma spółki.

Co będzie, jeśli likwidator nie zamknie wszystkich interesów spółki?

I tu właśnie pojawiają się schody. Czasem sytuacja jest trudna. Ilość spraw do ogarnięcia jest ogromna, wierzyciele czy komornicy pukają do drzwi lub na przykład nie ma komu wypłacić spieniężonego w procesie likwidacji majątku (bo i tak się zdarzało).

Co zrobić wówczas? Po pierwsze nie poddawać się. Z pomocą przychodzi bogate orzecznictwo, które nie znajduje uzasadnienia dla funkcjonowania w obrocie gospodarczym podmiotów nieprowadzących czy niezdolnych już do prowadzenia działalności gospodarczej. Należy je wykreślać, inaczej byłyby sztucznie utrzymywane „na powierzchni”, bez żadnego logicznego uzasadnienia.

Warto walczyć z sądem rejestrowym o takie wykreślenie. A opór jest spory, więc entuzjazm powinien być duży. Jak wskazuje treść wciąż aktualnego postanowienia Sądu Najwyższego Izba Cywilna z 18.12..1996 r. sygn. akt I CKN 20/96:

„Nie może (…) jednak stanowić przeszkody do wykreślenia z rejestru handlowego spółki niezdolnej do działania i nie mającej żadnego majątku – a więc »martwego« podmiotu gospodarczego”.

 

Czy likwidując spółkę budowlaną pomyślałeś o roszczeniach z gwarancji i rękojmi które mogą się pojawić po jej wykreśleniu z KRS?

Nie?

A powinieneś. Napiszę o tym następnym razem.

***

*R.W. Emerson – urodzony w 1803 r. w Bostonie amerykański poeta i eseista, słynny ze swojego talentu oratorskiego, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli i pisarzy XIX wieku (źródło: Wikipedia.pl)

***

PS. Mojego podcastu możesz też słuchać na YouTube:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Marta 17 maja, 2021 o 11:11

  Dzień dobry,

  Pani Mecenas, czy na blogu pojawił się artykuł dotyczący roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, które mogą się pojawić po jej wykreśleniu z KRS? Nie mogę go znaleźć a temat bardzo interesujący.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: