Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Porozmawiajmy

Pytanie to, w tytule, postawione tak śmiało, choćby z największym bólem rozwiązać by należało 😉 Tak by zaczął Konstanty Ildefons Gałczyński.

Ależ mam dzisiaj dzień na poezję… ale może po prostu powiem, że osoba wykonująca w Polsce zawód architekta ponosi odpowiedzialność zawodową oraz dyscyplinarną, w tym m.in. również za naruszenie postanowień kodeksu etyki zawodowej architektów.

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna architekta

Architekci wykonujący zawód w Polsce podlegają odpowiedzialności zawodowa na podstawie art. 95 prawa budowlanego, odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna architekta - zasady

Na czym polega odpowiedzialność zawodowa architekta?

Zgodnie z art. 95 prawa budowlanego odpowiedzialności zawodowej podlegają jej osoby, które:

  1. dopuściły się występków lub wykroczeń określonych ustawą;
  2. zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  3. wskutek rażących błędów lub zaniedbać, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne;
  4. nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;
  5. uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru.

Czytaj dalej

Pisałam już kiedyś o tym, jak rozliczyć wykonawstwo zastępcze. Ustaliłam wówczas, że mając do czynienia z roszczeniem o charakterze odszkodowawczym prawidłowe będzie wystawienie noty księgowej. Nie dochodzi bowiem do wykonania usługi na rzecz niesolidnego wykonawcy przez żaden z podmiotów.

Natomiast kwota, jakiej domaga się zamawiający, ma po prostu pokryć koszt wykonawstwa zastępczego – obejmować wydatki jakie poniósł w związku z niesolidnością podwykonawcy.

To powinno być już zatem jasne.

Ale czy wiesz, jak prawidłowo zlecić takie wykonawstwo zastępcze?

Jak prawidłowo zlecić wykonawstwo zastępcze

Definicja wykonania zastępczego

Wszyscy zainteresowani znają treść artykułu 636 § 1 k.c. Wielokrotnie jest on przenoszony do postanowień umownych, czy to dosłownie czy też z modyfikacjami. Zgodnie z nim:

Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Wykładnia art. 636 § 1 k.c. jest jasna. Pojęcie wykonania zastępczego jest bowiem jedną z podstawowych instytucji w zakresie umów o roboty budowlane.

Czytaj dalej

Witajcie,

dzisiaj przed wami trzecia i ostatnia część mojej rozmowy z niezwykłą kobietą, to jest z Karoliną Malicką. Inżynier, inspektor budowlany, autorka bloga W szpilkach na budowie i najbardziej znana koparka w Polsce 😊

Zastanawialiście się kiedykolwiek, czy zwierzęta na inwestycji to wady?

Ha! Ja też nie.

Ale jak w poprzednim odcinku był temat kun, to trzeba było pójść o krok dalej. Co prawda Światowy Dzień Zwierząt, jak podaje Wikipedia, wypada dopiero 4 października, ale u mnie w podcaście niech będzie dzisiaj – Światowy Dzień Zwierząt Budowlanych 😉

Posłuchajcie, jak wygląda odbiór z muchą, nietoperzem czy dzięciołem…

A jeśli ktoś chce posłuchać tego, co o odbiorze mieszkania od dewelopera (czyli na rynku pierwotnym) Karolina Malicka opowiadała w poprzednim odcinku podcastu, to powinien zajrzeć do TEGO postu. O wadach ujawnianych przy odbiorze na rynku wtórnym możecie natomiast posłuchać TUTAJ.

Przypomnę, że podcastu Spółka Budowlana każdy może posłuchać gdzie chce, jak chce, kiedy chce i na czym chce 🙂

Czytaj dalej

Dzień dobry!

Nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła zaprosić was do odsłuchania kolejnego odcinka mojej rozmowy, jaką miałam przyjemność przeprowadzić z niezwykłą kobietą, to jest z Karoliną Malicką. Inżynier, inspektor budowlany, autorka bloga W szpilkach na budowie i najbardziej znana koparka w Polsce 😊

W trakcie tego nagrania rozmawiałyśmy o wadach, jakie są ujawniane w trakcie odbiorów technicznych na rynku wtórnym. Przy nich rynek pierwotny to naprawdę niezła jakość…

Posłuchajcie, jak to wygląda w praktyce! A jeśli ktoś chce posłuchać tego, co o odbiorze mieszkania od dewelopera (czyli na rynku pierwotnym) opowiadała w poprzednim odcinku podcastu Karolina Malicka, to powinien zajrzeć do TEGO postu.

Przypomnę, że podcastu Spółka Budowlana każdy może posłuchać gdzie chce, jak chce, kiedy chce i na czym chce 🙂

Czytaj dalej

Dzisiejszy wpis będzie inny niż pozostałe. Chciałam wam bowiem przedstawić pana Roberta Głowackiego. To architekt prowadzący od 1998 r. na obrzeżach Warszawy autorską pracownię architektoniczną AirProjekt. Zajmuje się architekturą, urbanistyką, wnętrzami oraz kompleksową obsługą inwestycji.

Z panem Robertem miałam przyjemność porozmawiać w kwietniu 2021 r. Upłynęło zatem sporo czasu. W zasadzie nie pamiętamy już dziś o pandemii, martwimy się sytuacją za wschodnią granicą, nieśmiało planujemy wakacje. Jednak pewne rzeczy się nie zmieniają. Mianowicie dobra architektura. I o tym będzie dzisiaj kilka słów.

Zachęcam Was zatem gorąco do lektury mojego wywiadu z architektem Robertem Głowackim.

O pracy architekta

EMW: pierwszej kolejności chciałam podziękować za czas. Wszyscy teraz są zapracowani, a ja sobie wymyślam jakieś takie rzeczy dla przyjemności 😊 To miłe. że Pan znalazł na tę rozmowę czas.

RG: Ja tak sobie myślę, że praca powinna być dla przyjemności.

EMW: O tak. To prawda, tak by było cudownie. A Pan pracuje dla przyjemności ?

RG: Od jakiegoś czasu. Co prawda to długi czas, bo pracownię formalnie prowadzę od 1998 r. Tak, że jak już przeszedłem takie etapy „zatapiana” się w fotel, nie widzenia sensu czegokolwiek albo złości. W końcu stwierdziłem – a teraz będę pracował dla przyjemności. Nie chce być inaczej.

Czytaj dalej