Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Sklep

Już działa finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Ewa Miszczyk-Wróbel30 kwietnia 2020Komentarze (0)

Dziś rano rozmawiałam z jednym z klientów. Otrzymał pozytywną decyzję w odpowiedzi swój wniosek o finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wniosek złożył wczoraj wieczorem. Będzie miał przyjemną majówkę, prawda?

W sytuacji kryzysu gospodarczego Polski Fundusz Rozwoju wdraża tzw. tarczę finansową, która zapewnia finansowanie przedsiębiorców na korzystnych warunkach. Banki już wprowadziły odpowiednie procedury techniczne. Wniosek składa się poprzez bankowość elektroniczną, prosto i jak widać bardzo szybko.

Jak działa tarcza finansowa?

Zasady, na jakich można się ubiegać o finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju, przedstawiają się następująco:

 1. tarcza finansowa jest przygotowana z myślą zarówno o mikro przedsiębiorcach jak i tych większych. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca zatrudniających od 1 do 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela), którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Mały przedsiębiorca natomiast to ten, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
 2. przedsiębiorca wnioskujący o środki finansowe musi wykazać, iż w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wirusa SARS-CoV-2 odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 tzw. tarczy antykryzysowej);
 3. maksymalną kwotę, o jaką może się starać przedsiębiorca wyliczy program bankowy w oparciu o wprowadzone przez przedsiębiorcę dane 😊 Wysokość przyznanej subwencji jest obliczana jako % wartości przychodów za rok obrotowy 2019. Im większy spadek obrotów, tym wyższa kwota jaką można uzyskać w ramach programu.
 4. najistotniejsza kwestia:

  uzyskane środki finansowe będą bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. Ustalone zasady wskazują na to, że spełnienie określonych warunków będzie podstawą do umorzenia określonych części subwencji: po 25% za: 1) utrzymanie miejsc pracy, 2) za kontynuację działalności, 3) w zależności od poniesionej straty na sprzedaży.

 5. wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 6. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 7. przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość;
 8. beneficjent rzeczywisty musi być rezydentem podatkowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady jest możliwie, jednak wówczas będzie konieczne zobowiązanie do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia wsparcia finansowego;

Sytuacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego bywają różne. Polski Fundusz Rozwoju wyszedł naprzeciw przygotowując przewodnik, w którym zostały omówione praktyczne porady. Warto zajrzeć więc tutaj.

 1. subwencja jaką może otrzymać przedsiębiorca musi być przeznaczona na określone cele:
 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym wyłączeniu podlega możliwość przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
 • spłata kredytów, co oznacza możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki.

Bardzo ważne jest, iż subwencji nie można wykorzystać na jakiekolwiek rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

 1. szczegółowe zasady przyznania i zwrotu subwencji zostaną określone z umowie subwencji zawieranej z każdym beneficjentem. Umowa generuje się automatycznie w systemie bankowości elektronicznej, z której będziecie Państwo korzystać. Zatem mogą się one różnić nieznacznie w zależności od przedsiębiorcy, w szczególności w zależności od sytuacji faktycznej dotyczącej beneficjenta rzeczywistego.

Więcej informacji o tym finansowaniu znajduje się tutaj.

Majówka to dobry czas, aby wszystko poczytać i przygotować się do złożenia wniosków w poniedziałek 4 maja. Coś czuję, że bankowe serwery będą się grzać i to nie z powodu temperatury za oknem 🙂

Dobrej majówki wam życzę!

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: